ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๕๐x๓.๐๐ เมตร เพื่อใช้ในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018 เวลา 15:14 น.

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม