ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง printer ที่ใช้ปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลที่ชำรุด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์
   วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2018 เวลา 15:05 น.

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (img353.pdf)img353.pdf[ ]27 Kb