ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝนอาคารคลุมสนามซีเมนต์โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2019 เวลา 14:59 น.

alt

Attachments:
Download this file (img659.pdf)img659.pdf[ ]118 Kb