ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน๒และอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:15 น.

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (img448.pdf)img448.pdf[ ]117 Kb