ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมกองคลัง โดยวิธีคัดเลือก

พิมพ์
   วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:44 น.

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม