ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานศาลเจ้าอาม้า โดยวิธีการคัดเลือก

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 01 สิงหาคม 2019 เวลา 15:49 น.

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม