รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2021 เวลา 15:50 น.

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (img20210722_09334096.pdf)img20210722_09334096.pdf[ ]1817 Kb