ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ศรีภิรมย์ จ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันอังคารที่ 24 เมษายน 2018 เวลา 16:10 น.

     นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและพนักงานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ศรีภิรมย์ จ.พิษณุโลก ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt