การประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:25 น.

     การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยนายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน คณะกรรมการชุมชนทั้ง ๑๔ ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุม    

alt