โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15:50 น.

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลเมืองฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๓ ระดับชั้นคือ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒,และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในกล่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ ต่อไป

alt