การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15:45 น.

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน และผู้แทนจากองค์กรต่างๆร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆที่คณะกรรมการชุมชนนำเสนอต่อที่ประชุม

alt