ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองหาน จ.อุดรธานี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2018 เวลา 14:36 น.

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองหาน จ.อุดรธานี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt