โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC(Professional Learning Community)

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2018 เวลา 08:43 น.

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC(Professional Learning Community) ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หรินสูตร์)

alt