ปฏิบัติการ ๖๐ วัน "แยกก่อนทิ้ง" จ.สมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันพุธที่ 09 มกราคม 2019 เวลา 13:50 น.

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ๖๐ วัน "แยกก่อนทิ้ง" นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ชุมชนบางจะเกร็ง ๓-๔ เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพื่อเยี่ยมชมการจัดการขยะในชุมชน

alt