โครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พิมพ์
   วันพุธที่ 27 มีนาคม 2019 เวลา 15:21 น.

นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เปิดโครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาล กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคกลาง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

alt