พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019 เวลา 13:04 น.

นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นำสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเข้าร่วมการแข่งขัน

alt