โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 เวลา 11:45 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างเบญจธรรม อปพร. ร่วมเปิดโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ โดยตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนบริการน้ำดิื่มแก่นักท่องเที่ยว และต้องขอขอบคุณบริษัท ทีโอที จำกัด สมุทรสงคราม ที่ร่วมบริจาคน้ำดื่มเพื่อใช้ในกิจกรรรมในครั้งนี้

alt