ขบวนแห่งานสงกรานต์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒

พิมพ์
   วันพุธที่ 17 เมษายน 2019 เวลา 14:34 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้าง พนักงานครู นักเรียนในสังกัดเทศบาล องค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองและหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีแห่องค์หลวงพ่อบ้านแหลม และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิจากวัดต่างๆคือ วัดพวงมาลัย วัดใหญ่ วัดป้อมแก้ว วัดธรรมนิมิต วัดประทุมคณาวาส โดยขบวนแห่ออกจากสำนักงานเทศบาล ผ่านตลาดผลไม้ ผ่านสถานีรถไฟ ไปยังวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

alt