พิธีเปิดงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

พิมพ์
   วันพุธที่ 17 เมษายน 2019 เวลา 14:43 น.

นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมรดน้ำขอพรพระสงฆ์ ซึ่งนำโดยพระเทพสมุทรโมลี เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๔ ชุมชน และร่วมพิธีห่มผ้าทิพย์องค์หลวงพ่อบ้านแหลมในพระอุโบสถ ปิดทองเป็นปฐมฤกษ์ เป็นอันเสร็จพิธี

alt