ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง จ.อ่างทอง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2019 เวลา 15:51 น.

เทศบาลเมืองสมุทรสงครามให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง จ.อ่างทอง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการขยะ ของเทศบาลฯ โดยนางดรุณี เมธีวรเวช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเทศบาลฯให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt