การประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันอังคารที่ 21 มกราคม 2020 เวลา 14:31 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๑๔ ชุมชน โดยมีตัวแทนจากชุมชนทั้ง ๑๔ ชุมชน พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt