มอบหน้ากากอนามัย ให้กับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๑๔ ชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันพุธที่ 01 เมษายน 2020 เวลา 11:18 น.

นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมมอบหน้ากากอนามัย ให้กับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๑๔ ชุมชน โดยมีนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามและนายธีรฉัตร ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นผู้รับมอบ

alt