การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๓ ณ ชุมชนวัดธรรมนิมิตและชุมชนวัดป้อมแก้ว

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 03 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:26 น.

alt