พิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพสมุทรโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทร ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 14:08 น.

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพสมุทรโมลี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ และเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ณ บริเวณเมรุหน้าวัดเพชรสมุทรวิหาร

alt