การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๓ ณ ชุมชนบางจะเกร็ง ๑ และ ชุมชนบางจะเกร็ง ๒

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:50 น.

alt