การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๓ ณ ชุมชนสะพาน๔-วัดพวงมาลัยและชุมชนวัดประทุมคณาวาส

พิมพ์
   วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:43 น.

alt