โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ ชุมชนบางจะเกร็ง ๓-๔

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:40 น.

alt