โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ ชุมชนซอยชุมสายโทรศัพท์

พิมพ์
   วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:45 น.

alt