กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ๒๘ กันยายน"ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ชุมชนบางจะเกร็ง ๓-๔

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 03 กันยายน 2020 เวลา 15:22 น.

alt