กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ๒๘ กันยายน"ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ชุมชนวัดประทุมคณาวาส

พิมพ์
   วันอังคารที่ 15 กันยายน 2020 เวลา 14:39 น.

alt