การประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2020 เวลา 14:28 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วน พนักงานและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๔ ชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆตามที่คณะกรรมการชุมชนได้ยิ่นคำร้องต่อเทศบาลฯ

alt