วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2020 เวลา 11:35 น.

นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม

alt