พิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2020 เวลา 15:38 น.
นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด โดยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเข้าร่วมพิธี
alt