การประชุมประชาคม โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง ณ ศาลา ๔ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2020 เวลา 15:33 น.

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชาคม โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และท่าเทียบเรือ บริเวณตลาดริมแม่น้ำแม่กลอง ณ ศาลา 4 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนชุมชนวัดเพชรสมุทรวรวิหารและชุมชนตลาดรวมทั้งผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

alt