การประชุมหัวหน้าส่วนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2021 เวลา 16:04 น.

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ หลังจากเข้ารับตำแหน่ง รวมถึงการแก้ปัญหาตามที่ประชาชนได้แจ้งเข้ามา โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุลมพายุที่ผ่านมา

alt