การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2021 เวลา 12:45 น.

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน พนักงาน สำนักงานประมงสมุทรสงคราม และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีการประชุมตามวาระต่างๆ รวมทั้งให้คณะกรรมการชุมชนได้นำเสนอปัญหา เพื่อให้เทศบาลฯนำไปแก้ไขและปรับปรุงต่อไป

alt