การมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:02 น.

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามและคณะกรรมการชุมชน ร่วมมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่นายสมบูรณ์ ภูมาศ อายุ ๖๔ ปี ณ บ้านเลขที่ ๕๑/๒ ถ.เจริญชมปรีดา ชุมชนวัดป้อมแก้ว

alt