กิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณตลาดสด ตลาดผลไม้ ตลาดเอกชนทั้ง ๓ แห่ง ตลาดร่มหุบและถนนสายต่างๆ

พิมพ์
   วันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2021 เวลา 15:23 น.

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณตลาดสด ตลาดผลไม้ ตลาดเอกชนทั้ง ๓ แห่ง ตลาดร่มหุบและถนนสายต่างๆ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ เก็บวัสดุที่ไม่ใช้ออกจากตลาดและทำการลอกท่อระบายน้ำในตลาดสดเทศบาล ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

alt