พิธีทำบุญสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2021 เวลา 15:40 น.

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยมีการถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt