การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2021 เวลา 14:40 น.

นายธีรฉัตร ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt