เปิดศูนย์พักคอย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม-วัดพวงมาลัย(CI) เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 06 สิงหาคม 2021 เวลา 14:55 น.

นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นายอรรพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมเปิดศูนย์พักคอย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม-วัดพวงมาลัย(CI) จำนวน ๑๐๐ เตียง เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มสีเขียว ซึ่งเป็นกลุ่มที่รอการกลับสู่บ้านของตนเอง

alt