มอบถุงยังชีพจากมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ๑๔ ชุมชน

พิมพ์
   วันพุธที่ 15 กันยายน 2021 เวลา 14:25 น.

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก อบจ.สมุทรสงคราม สมาชิกสภาจังหวัด เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและตัวแทนคณะกรรมการชุมชน อสม. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพที่ได้รับจากมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประกอบด้วย ชุมชนวัดธรรมนิมิต,ชุมชนบางจะเกร็ง ๑,ชุมชนบางจะเกร็ง ๒,ชุมชนบางจะเกร็ง ๓-๔,ชุมชนแหลมใหญ่,ชุมชนวัดประทุมคณาวาสและชุมชนสะพาน ๔- วัดพวงมาลัย

alt