การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 2021 เวลา 16:58 น.
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ แม่น้ำแม่กลองจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่ชุมชน ตลาดสด และในที่อยู่อาศัย สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ส่งผลกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ เทศบาลเมืองสมุทรสงครามให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น โดยดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะต่างๆที่เป็นปัญหาในการระบายน้ำเสียในเขตเทศบาล และจัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
alt