การประชุม​คณะกรรมการ​แผน​พัฒนา​เทศ​บ​า​ลเมืองสมุทร​สงคราม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2021 เวลา 11:43 น.

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม​คณะกรรมการ​แผน​พัฒนา​เทศ​บ​า​ลเมืองสมุทร​สงคราม โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากหน่วยงานต่าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt