การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2021 เวลา 13:59 น.

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt