การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยกระทรวงการต่างประเทศ ณ อุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:22 น.

alt