กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน ๔๕ รูป ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2022 เวลา 14:52 น.

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน พนักงานและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน ๔๕ รูป ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

alt