กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2022 เวลา 14:59 น.

นายเกียรติกุล บุญพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

alt