โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

พิมพ์

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล นายศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส การจัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๙๒ คนประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จำนวน ๗ คน,โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตจำนวน ๑๓ คนและโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว จำนวน ๗๒ คน ทั้งนี้เทศบาลเมืองสมุทรสงครามขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม ที่มาให้ความรู้ในการอบรมในวันนี้

alt