ต้อนรับคณะศึกษาดูงานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย จังหวัดยโสธร

พิมพ์

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย จังหวัดยโสธร

alt